Grijă la ce emitem.

Totul e energie, gândul, intenția , acțiunea, furia, mania,iertarea, dragostea,ura….totul e cumul de energie. Dragosteaeste o energie de frecvență înaltă , ura in cealaltă extremă e energie de vibrație joasă. Dragostea manifestată către ceva sau cineva întâi ridică vibrațiile proprii apoi celui către care a fost trimisă. Ura din altă extremă ar acelaș traseu, ea…